فروشگاه اختصاصی منابع و آزمون های پزشکی استرالیا

فروشگاه جامع آزمون و کتاب های پزشکی استرالیا

اطلاعیه فروشگاه

بهترین و جامع ترین منابع ، برای بهترین مقصد مهاجرت پزشکان (استرالیا)

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
مجموعه ی اول 50 سوالی سوالات امتحان mcq 2018 اکتبر امسال 180,000 تومان
مجموعه ی تمامی 71 گاید لاین پزشکی استرالیا 145,000 تومان
مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 1 195,000 تومان
مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 2 167,000 تومان
مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 3 167,000 تومان
مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 4 167,000 تومان
مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 5 167,000 تومان
AMC RECALL PAPERS: INTERNAL 91,000 تومان
AMC RECALL PAPERS:PSYCHIATRIC 91,000 تومان
AMC RECALL PAPERS: SURGERY 81,000 تومان
AMC RECALL PAPERS:PEDIATRICS 81,000 تومان
AMC RECALL PAPERS: OBSTETRICS & GYNAECOLOGY 81,000 تومان
Rapid Review of Clinical Medicine for MRCP Part 2: Pt. 2 (Medical Rapid Review Series) 2nd Edition 238,000 تومان
Marwah Internal Medicine MCQ : Reference from the latest edition of Harrison 117,000 تومان
The Australian Medico-Legal Handbook 97,000 تومان
Handbook of Multiple Choice Questions 2009 91,000 تومان
AMC Handbook of Clinical Assessment 85,000 تومان
John Murtagh General Practice - 6th Edition جان مورتاگ تمام رنگی 2016 130,000 تومان
Anthology of medical condition 97,000 تومان
Good Medical Practice : Professionalism, Ethics and Law 130,000 تومان

تعداد صفحه(1):